فیلترشکن : مرگ بر دیکتاتور

با طرحی از شعار «مرگ بر خامنه ای» روی اتوبوس واحد:

http://margbardiktator.co.cc/

هیچ نظری موجود نیست: