فیلترشکن های جایگزین

چون داریم روی بهبود کارایی سرور کار می کنیم فعلا خیلی از پروکسی ها کار نمی کنند. به جایشان می توانید از اینها استفاده کنید:

http://bifilter.info/
http://bigheid.info/
http://mahmoodan.info/


فلیترشکن ارزشی حزب الله

برای رینش به روح بنیان گذار ج.ا. و با آرزوی نابودی مقام محقر رهبری آدرس ممنوعه را در کادر وارد کنید و «برو» را بزنید.

http://hezbol.co.cc

فیلترشکن : سیدعلی آدمکش

مشکل فیلترشکن ها حل شد

خب الآن همه ی پروکسی ها قابل دسترسی هستند. با توجه به اینکه از سرور جدید و قوی تری استفاده می کنیم انتظار داریم سرعت افزوده شده باشد. لطفا اگر مشکلی بود اطلاع دهید.

فیلترشکن های جایگزین

در طی یکی دو روز آینده ممکن است به علت تغییر سرور شاهد اختلال موقتی در کارکرد برخی از این فیلترشکن ها شاهد باشید . در این صورت می توانید از فیلترشکن های زیر استفاده کنید:

http://www.fatirajabi.info/
http://mahmoudan.info/
http://mahmoodan.info/
http://bigheid.info/

لطفا اگر مشکلی در کارکرد این فیلترشکن ها بود با ما در میان بگذارید