فیلترشکن های جایگزین

چون داریم روی بهبود کارایی سرور کار می کنیم فعلا خیلی از پروکسی ها کار نمی کنند. به جایشان می توانید از اینها استفاده کنید:

http://bifilter.info/
http://bigheid.info/
http://mahmoodan.info/


هیچ نظری موجود نیست: