فیل تر شکن مقام عظمای وقاحت

با کاریکاتور زیبایی از آریا:

http://ozma.uni.cc

هیچ نظری موجود نیست: