فیلترشکن بسی گی

«بسی گی» بر وزن «بسیجی» در ادبیات کلاسیک به معنای Loads of SHIT است. لذا به حول و قوه ی این برادر فیلترشکن ضمن کسب اجر اخروی ۴۰۴ اصله بیلاخ (یا اگر غربزده هستید انگشت میانی) به پیشگاه مقام معذب رهبری تقدیم کنید.

http://basigi.co.cc/

هیچ نظری موجود نیست: