برای شادی روح امام راحل چه می توان کرد؟

اگر از موسوی بپرسید می گه باید فرمان ۹ ماده ای امام رو اجرا کنیم و برگردیم به دهه ی طلایی ۶۰ . اما اگر از گوگل بپرسید جواب دیگری می گیرید:


خب اگر پیشنهاد گوگل براتون جالب تر از پیشنهاد موسوی است اینجا را ببینید.


هیچ نظری موجود نیست: